Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Marikoo
1714202-1
Leikkaantie 13, 37600 Valkeakoski

Yhteyshenkilö

Mari Sysimies
mari@marikoo.fi
040 500 0800

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin kuten asikassuhteen hoitamiseen ja palveluistamme kertomiseen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakastiedot sisältävät tiedot ostetuista palveluista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mari@marikoo.fi.

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Marikoon ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Eväste (”cookie”) on pieni tekstitiedosto. Se tallentuu tietokoneellesi, kun käytät verkkopalvelua ja tallentaa tietoa käynnistäsi marikoo.fi-sivustolla.

Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeiden avulla keräämme palautetta ja tilastotietoja sivuston käytöstä. Tietojen avulla kehitetään verkkosivuston toimintaa ja sisältöjä. Evästeillä kerätään dataa sivujen kävijämääristä ja käyttötavoista. Kerätyt käyttäjätiedot ovat anonyymeja, eikä tiedosta ei voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Evästeiden avulla kerätään esimerkiksi tietoa siitä,
– kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
– millä päätelaitteilla marikoo.fi-sivustoa on käytetty
– mistä verkko-osoitteesta verkkosivuston käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
– millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Evästeet tallentavat sivustolla käyneiden käyttäjien tekemät sivupyynnöt. Tiedot sisältävät yleensä käyttäjän tekemän verkkopyynnön, pyynnön päivämäärän ja ajan, käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin ja kielen.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään marikoo.fi-sivuston kehittämiseen ja tietoa käsitellään vain yrityksen sisällä, eikä tietoja luovuteta.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi.

14.4.2021

Lisätietoja:
Viestintävirasto: Evästeet

Marikoo kotisivuratkaisut